Preses relīze

Patēriņa cenas 2007.gada janvārī pieaugušas par 1,3%

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka vidējais patēriņa cenu līmenis 2007.gada janvārī, salīdzinot ar 2006.gada decembri, palielinājās par 1,3%. Precēm cenas pieauga par 1,0%, bet pakalpojumiem - par 2,4%. 2006.gada janvārī, salīdzinot ar 2005.gada decembri, vidējais cenu līmenis palielinājās par 1,1%.

Patēriņa grupu cenu pārmaiņas 2007.gada janvārī, salīdzinot ar 2006.gada decembri

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu izmaiņām janvārī bija dārzeņu, ēdināšanas pakalpojumu, elektroenerģijas un degvielas cenu kāpumam, kā arī apģērba, apavu un dabasgāzes cenu kritumam.

Sezonas ietekmē dārgāki kļuva dārzeņi (+25,9%). Cenas turpināja pieaugt maizei (+2,2%), graudaugu izstrādājumiem (+1,4%), konditorejas izstrādājumiem (+1,2%), piena produktiem (+1,7%), cukuram (+1,9%), gaļai un gaļas izstrādājumiem (+0,6%). Dārgāka kļuva kafija (+2,8) un minerālūdens (+2,2%). Akciju ietekmē cenas nedaudz samazinājās sieram un olām.

Janvārī dārgāki kļuva ar mājokļa uzturēšanu saistītie pakalpojumi un preces: ūdens piegāde un kanalizācija (+5,0%), elektroenerģija (+6,3%), mājokļa remonta pakalpojumi (+4,4%), siltumenerģija ( +1,1%). Samazinoties pievienotās vērtības nodokļa likmei, par 14,1% lētāka kļuva dabasgāzes piegāde.

Turpināja sadārdzināties ēdināšanas pakalpojumi (+2,8%), īpaši maksa par pusdienām skolās. Par 5,0% dārgāki kļuva frizieru un personīgās aprūpes iestāžu pakalpojumi. Cenas pieauga medicīnas pakalpojumiem (+5,4%), īpaši zobārstniecības un ārstu – speciālistu ambulatorajiem pakalpojumiem.

Sakarā ar akcīzes nodokļa likmju pārskatīšanu, vidēji par 3,4% dārgāka kļuva degviela. Ievērojami sadārdzinājās transportlīdzekļu apkopes un remonta pakalpojumi. Dzelzceļa biļešu cenas vidēji pieauga par 24,3%.

Pieauga laikrakstu, atpūtas un sporta pakalpojumu un apdrošināšanas pakalpojumu cenas.

Sākoties izpārdošanas kampaņām, lētāki kļuva apģērbi (-5,3%) un apavi (-6,5%). Cenas turpināja samazināties TV, video, foto un datortehnikai.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada janvāri, šā gada janvārī patēriņa cenas pieauga par 7,1%, tai skaitā precēm par 6,4%, pakalpojumiem – par 9,3%.


Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk, % punkti

Grupas

2007.gada janvārī, salīdzinot ar:

2006.g. janvāri

2006.g. decembri

Kopā

7.1

1.3

Pārtika

9.9

2.2

Alkohols, tabaka

6.9

1.2

Apģērbs, apavi

1.3

-5.3

Mājoklis

13.4

2.2

Mājokļa iekārta

4.3

0.7

Veselība

6.2

1.9

Transports

3.2

2.5

Sakari

-5.5

0.3

Atpūta, kultūra

2.5

1.2

Izglītība

11.0

0.3

Viesnīcas, restorāni

14.6

2.8

Pārējie

8.9

2.0

Mēneša laikā

Dārzeņi, kartupeļi

+0.31

Ēdināšanas pakalpojumi

+0.15

Elektroenerģija

+0.13

Degviela

+0.13

Ūdens piegāde un citi ar mājokli saistītie pakalpojumi

+0.12

Maize un graudaugu izstrādājumi

+0.07

Apavi

-0.14

Apģērbi

-0.25

12 mēnešu laikā

Ēdināšanas pakalpojumi

+0.78

Dārzeņi, kartupeļi

+0.67

Maize un graudaugu izstrādājumi

+0.61

Siltumenerģija

+0.58

Gaļa un gaļas izstrādājumi

+0.41

Ūdens piegāde un citi ar mājokli saistītie pakalpojumi

+0.39

Piens, siers, olas

+0.35

Telekomunikāciju pakalpojumi

-0.23

2007.gadā ir pārskatīts un aktualizēts patēriņa cenu indeksa (PCI) grozs, iekļaujot tajā jaunas preces un pakalpojumus un izslēdzot produktus, kas zaudējuši nozīmi iedzīvotāju izdevumos. 2007.gada aprēķiniem PCI grozā ir 443 preces un pakalpojumi, katru mēnesi tiek savāktas ap 20 tūkst. cenu 2,4 tūkst. tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās visā valstī. Indeksa aprēķinos lietotie svari atspoguļo mājsaimniecību izdevumu struktūru no 2005.g. IV ceturkšņa līdz 2006.g. III ceturksnim ieskaitot. Par bāzes jeb salīdzinājuma cenām tiek izmantotas 2006.gada decembra cenas. Sākot ar 2007.gada janvāri, indeksu bāzes jeb salīdzinājuma periods ir 2005.gads (2005=100). Lai nodrošinātu datu sēriju nepārtrauktību ilgākā periodā, interneta datubāzē cenu indeksi ir publicēti arī ar bāzi 2000=100.

Informācija par patēriņa cenu indeksu 2007.gada februārī tiks paziņota š.g. 8. martā.

Sagatavojusi Patēriņa cenu indeksu daļa
Tālr. 7366865
Oskars Alksnis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi