Preses relīze

Patēriņa cenas 2007.gadā pieauga par 14,1%

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka patēriņa cenas 2007.gadā 1) pieauga par 14.1%, tai skaitā precēm – par 13,2%, bet pakalpojumiem - par 16,4%. 2006.gadā patēriņa cenas palielinājās par 6,8%.

 

Patēriņa cenu pārmaiņu dinamika 2007.gadā
(% pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi)

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pieaugumu 2007.gadā bija pārtikas preču un ar mājokļa uzturēšanu saistīto preču un pakalpojumu cenu kāpumam. Vidējais pārtikas preču cenu līmenis gada laikā paaugstinājās par 19,9%. Strauji pieauga maizes (+38,0%), graudaugu izstrādājumu (+37,4%), konditorejas izstrādājumu (+19,4%), piena produktu (+27,8%), siera (+42,9%), olu (+24,6%), gaļas un gaļas izstrādājumu (+15,1%), eļļas un tauku (+18,5%), augļu (+28,7%) un bezalkoholisko atspirdzinošo dzērienu (+14,9%) cenas. Mērenāk cenas pieauga zivīm un zivju izstrādājumiem (+8,8%), saldumiem (+10,6%), cukuram (+9,9%), tējai un kafijai (+9,2%).

 

 

 

Patēriņa grupu cenu pārmaiņas 2007.gadā

Lētāki gada laikā kļuva kartupeļi (-13,9%).

Pērn turpināja sadārdzināties visi ar mājokli saistītie pakalpojumi un preces. Dārgāka kļuva siltumenerģija (+27,4%), ūdens apgāde (+29,3%), kanalizācijas pakalpojumi (+28,9%), atkritumu savākšana (+19,6%), īres maksa (+21,5%) un mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumi (+33,3%). Cenas pieauga cietajam kurināmajam (+29,6%), sašķidrinātai gāzei (+17,2%) un elektroenerģijai (+6,3%).

Pieaugot nodokļu likmēm, pērn par 37,8% sadārdzinājās tabakas izstrādājumi.

Degviela gada laikā kļuva dārgāka par 21,6%.

2007.gadā cenas strauji pieauga lielākai daļai pakalpojumu, īpaši mājas aprūpes, izglītības, apdrošināšanas, apģērbu tīrīšanas un apavu labošanas, frizētavu un personīgās aprūpes iestāžu, ēdināšanas, medicīnas, transporta uzturēšanas un remonta, pasažieru pārvadājumu, atpūtas un kultūras pakalpojumiem.

Lielākā pazeminošā ietekme uz vidējo cenu līmeni bija telekomunikāciju pakalpojumiem, kas gada laikā kļuva lētāki vidēji par 6,0%. Visbūtiskāk samazinājās mobilo sakaru priekšapmaksas karšu sarunu tarifi. Cenas kritās TV, audio un video tehnikai (-16,0%), datortehnikai (-12,5%), fototehnikai (-12,8%), sadzīves aprīkojumam (-4,4%), telefoniem (-15,3%), sporta un atpūtas piederumiem (-10,1%).

Pērn cenas būtiski nav mainījušās apģērbiem un apaviem, apģērbu šūšanas materiāliem, vieglajām automašīnām, velosipēdiem, mājsaimniecības tekstilizstrādājumiem, traukiem, citiem mājturības piederumiem un darbarīkiem, kā arī viesnīcu un pasta pakalpojumiem un lidmašīnu biļetēm.

Administratīvi regulējamās cenas 2007.gadā pieauga par 16,5%.

Galvenie cenu pārmaiņu noteicošie faktori 2007.gadā patēriņa grupām ar lielāko ietekmi

Patēriņa grupu ietekme uz kopējo PCI,
(% punkti)

· Pārtika: gada laikā ievērojami pieauga gandrīz visu pārtikas preču cenas. Īpaši strauji sadārdzinājās maize, graudaugu izstrādājumi, piena produkti, siers un olas, kad dažu mēnešu laikā atsevišķiem produktiem cenas pieauga par 20% līdz 30%.

· Mājoklis: lielāko ietekmi uz vidējo cenu līmeni šajā grupā noteica administratīvi regulējamo cenu pieaugums siltumenerģijai, ūdens piegādei, atkritumu savākšanai un kanalizācijas pakalpojumiem, kas pērn bija ievērojami lielāks nekā 2006.gadā. Dārgāka kļuva īres maksa un privatizēto dzīvokļu apsaimniekošanas maksa.

· Transports: pretstatā cenu kritumam 2006.gadā, pērn gan benzīna, gan dīzeļdegvielas, gan autogāzes cenas ievērojami pieauga, veidojot lielāko ietekmi uz vidējo cenu līmeni patēriņa grupā. Dārgāki kļuva pasažieru pārvadājumu pakalpojumi ar vilcienu, tramvaju un autobusu. Cenas pieauga ar privāttransporta ekspluatāciju saistītiem pakalpojumiem (auto remonts un apkope, auto stāvvietas, auto vadīšanas kursi, administratīvie maksājumi u.tml.)

· Alkohols, tabaka: pērn janvārī un jūlijā tika paaugstinātas akcīzes nodokļa likmes tabakas izstrādājumiem. Ja pēc pirmās nodokļu paaugstināšanas vidējais tabakas izstrādājumu cenu līmenis būtiski nemainījās, tad jūlijā un augustā tika reģistrēts lēcienveidīgs cenu kāpums attiecīgi par 14,0% un 9.8%.

· Viesnīcas un restorāni: līdzīgi kā lielākai daļai pakalpojumu, darbaspēka izmaksu un resursu sadārdzināšanās ietekmē arī ēdināšanas pakalpojumi gada laikā ir kļuvuši ievērojami dārgāki. Straujāk cenas pieauga skolu, iestāžu un uzņēmumu ēdnīcās, kā arī kafejnīcās. Viesnīcu pakalpojumu cenas gada laikā nav ievērojami pieaugušas un to ietekme uz vidējo cenu līmeni ir nenozīmīga.

 

12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem 2) ir palielinājies par 10,1%. 2006. gadā šis rādītājs bija 6,5%.

________________________
1) 2007.gada decembrī, salīdzinot ar 2006.gada decembri
2) Vidēji 2007.gadā, salīdzinot ar 2006.gada vidējo līmeni


Patēriņa cenu indekss un cenu pārmaiņas 2007.gadā pa mēnešiem
(procentos)

 

Cenu indekss
2005=100

Cenu pārmaiņas:

pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi

vidēji 12 mēnešos pret iepriekšējiem 12 mēnešiem

pret 2006. gada decembri

pret iepriekšējo mēnesi

I

111.1

7.1

6.5

1.3

1.3

II

111.6

7.3

6.5

1.9

0.5

III

113.2

8.5

6.7

3.3

1.4

IV

114.2

8.9

6.9

4.2

0.9

V

114.9

8.2

7.1

4.8

0.6

VI

115.9

8.8

7.3

5.7

0.9

VII

117.3

9.5

7.5

7.0

1.2

VIII

117.7

10.1

7.8

7.4

0.4

IX

119.9

11.4

8.2

9.4

1.9

X

122.5

13.2

8.9

11.7

2.2

XI

124.2

13.7

9.5

13.3

1.4

XII

125.0

14.1

10.1

14.1

0.7

 

Šā gada decembrī, salīdzinot ar novembri, patēriņa cenas pieauga par 0,7% (precēm par 0,6%, pakalpojumiem - par 0,9%). 2006.gada decembrī, salīdzinot ar 2006.gada novembri, patēriņa cenas palielinājās par 0,3%.

Patēriņa grupu cenu pārmaiņas 2007.gada decembrī, salīdzinot ar novembri

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām mēneša laikā bija cenu kāpumam pārtikas produktiem un siltumenerģijai, kā arī cenu kritumam apaviem un apģērbiem.

Maizei un graudaugu izstrādājumiem cenas pieauga par 2,6%, pienam un piena produktiem - par 3,3%, sieram – par 8,4%, olām – par 3,1%.

Par 1,0% pieauga ēdināšanas pakalpojumu cenas. Siltumenerģija sadārdzinājās vidēji par 2,1%.

Cenas pieauga mājokļa uzturēšanai un ar to saistītiem pakalpojumiem, mājas aprūpei, ar personisko transportlīdzekļu ekspluatāciju saistītiem pakalpojumiem, kā arī atpūtas, sporta, kultūras, tūrisma, medicīnas un personīgās aprūpes iestāžu pakalpojumiem.

Sezonas atlaižu ietekmē cenas samazinājās apaviem (-7,0%) un apģērbiem (-1,9%).

Dažādas akcijas noteica cenu samazināšanos telekomunikāciju pakalpojumiem (-1,4%). Atlaižu ietekmē lētāks kļuva sadzīves aprīkojums (-2,6%). Turpināja samazināties cenas telefona aparātiem, foto un datortehnikai, kā arī viesnīcu pakalpojumiem.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

 

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk,
% punkti

Grupas

2007.gada decembrī salīdzinot ar:

2006.g. decembri

2007.g. novembri

Kopā

14.1

0.7

Pārtika

19.9

1.7

Alkohols, tabaka

20.9

0.7

Apģērbs, apavi

0.8

-3.3

Mājoklis

21.0

1.0

Mājokļa iekārta

4.2

0.0

Veselība

9.5

0.5

Transports

14.8

0.6

Sakari

-6.3

-1.4

Atpūta, kultūra

7.0

1.5

Izglītība

18.7

0.0

Viesnīcas, restorāni

21.3

1.0

Pārējie

13.1

0.5

 

Mēneša laikā

 

Piens, siers, olas

+0.21

Maize un graudaugu izstrādājumi

+0.13

Siltumenerģija

+0.09

Gaļa un gaļas izstrādājumi

+0.06

Ēdināšanas pakalpojumi

+0.06

Telekomunikāciju pakalpojumi

-0.06

Apģērbi

-0.08

Apavi

-0.14

Gada laikā

 

Maize un graudaugu izstrādājumi

+1.38

Piens, siers, olas

+1.33

Ēdināšanas pakalpojumi

+1.11

Tabakas izstrādājumi

+1.09

Siltumenerģija

+1.06

Gaļa un gaļas izstrādājumi

+1.00

Ūdens piegāde un citi ar mājokli saistītie pakalpojumi

+0.83

Degviela

+0.82

Sagatavojusi Patēriņa cenu indeksu daļa
Tālr.67366865
Oskars Alksnis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi