Preses relīze

Par patēriņa cenu pārmaiņām 2009.gada novembrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka vidējais patēriņa cenu līmenis 2009.gada novembrī, salīdzinot ar 2009.gada oktobri, samazinājās par 0,7%. Precēm cenas saruka par 0,6%, bet pakalpojumiem - par 0,9%. 2008.gada novembrī, salīdzinot ar 2008.gada oktobri, vidējais patēriņa cenu līmenis samazinājās par 0,4%.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās 2009.gada novembrī, salīdzinot ar 2009.gada oktobri

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām novembrī bija cenu kritumam siltumenerģijai, alkoholiskajiem dzērieniem, gaļai un gaļas izstrādājumiem, maizei un graudaugu izstrādājumiem, kā arī cenu kāpumam degvielai.

Siltumenerģija novembrī kļuva lētāka par 4,7%, bet, salīdzinot ar iepriekšējā gada novembri, tās cena ir samazinājusies par 22,1%.

Pārtikas cenas saruka vidēji par 0,9%, galvenokārt akciju ietekmē. Lētāka kļuva gaļa un gaļas izstrādājumi (-1,3%), maize un graudaugu izstrādājumi (-1,8%), bezalkoholiskie dzērieni (-1,9%), olas (-4,5%), cukurs un saldumi (-1,7%). Akciju rezultātā cenas kritās arī alkoholiskajiem dzērieniem (-2,0%).

Lētāki kļuva mājokļa uzturēšanas un remonta pakalpojumi (-2,3%), ambulatorie medicīnas pakalpojumi (-1,5%), ēdināšanas pakalpojumi (-0,8%), viesnīcu pakalpojumi (-2,2%), frizētavu un citu personīgās aprūpes iestāžu pakalpojumi (-2,2%), apdrošināšana (-5,1%), kā arī transportlīdzekļu apkope un remonts (-3,4%).

Atlaižu ietekmē lētākas kļuva mēbeles, tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļi, medikamenti, apģērbs un personīgās aprūpes preces.

Pēc oktobrī novērotā degvielas cenu krituma, novembrī atsākās cenu pieaugums, kā rezultātā degviela sadārdzinājās vidēji par 3,8%, tai skaitā benzīns - par 3,7%, bet dīzeļdegviela – par 4,6%.

Cenas kāpa arī augļiem, pienam un piena produktiem, mājdzīvnieku barībai un mājas aprūpes pakalpojumiem.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada novembri 1), patēriņa cenas samazinājās par 1,2%. Precēm cenas saruka par 1,5%, bet pakalpojumiem - par 0,2%.

Patēriņa cenu 12 mēnešu pieauguma temps novembrī turpināja samazināties, ko galvenokārt noteica siltumenerģijas un pārtikas cenu kritums.

12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem2), ir palielinājies par 4,5%.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk, % punkti

Grupas

Cenu pārmaiņas 2009.gada novembrī, salīdzinot ar:

2008.g. novembri

2008.g. decembri

2009.g. oktobri

Kopā

-1.2

-0.7

-0.7

Pārtika

-6.3

-6.5

-0.9

Alkohols, tabaka

19.8

20.1

-1.1

Apģērbs, apavi

-8.1

-4.6

-0.6

Mājoklis

-8.4

-8.7

-1.6

Mājokļa iekārta

-3.3

-2.7

-1.2

Veselība

16.2

16.1

-0.8

Transports

0.7

3.9

1.0

Sakari

-2.2

-2.7

-0.1

Atpūta, kultūra

0.4

-0.2

-0.5

Izglītība

10.3

10.2

0.0

Viesnīcas, restorāni

-5.6

-5.9

-0.8

Pārējie

1.2

1.3

-1.3Mēneša laikā

Degviela

+0.19

Augļi

+0.06

Ēdināšanas pakalpojumi

-0.04

Apģērbs

-0.05

Maize un graudaugu izstrādājumi

-0.07

Gaļa un gaļas izstrādājumi

-0.08

Alkoholiskie dzērieni

-0.09

Siltumenerģija

-0.14

 
12 mēnešu laikā

Tabakas izstrādājumi

+0.91

Degviela

+0.59

Alkoholiskie dzērieni

+0.50

Ūdens piegāde un citi ar mājokli saistīti pakalpojumi

+0.40

Farmaceitiskie produkti

+0.38

Dārzeņi, kartupeļi

-0.39

Piens, siers, olas

-0.47

Siltumenerģija

-0.79

Informācija par patēriņa cenu indeksu 2009.gada decembrī tiks paziņota 2010.gada 11.janvārī.

 


Sagatavojusi Patēriņa cenu indeksu daļa
Viktorija Gaigala
Tālr. 67366867

______________________

1) Gada inflācijas mērs. Salīdzina pārskata mēneša vidējo cenu līmeni ar iepriekšējā gada atbilstošā mēneša vidējo cenu līmeni.
2) Gada vidējais inflācijas mērs. Salīdzina pēdējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni ar iepriekšējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi