Preses relīze

Par patēriņa cenu pārmaiņām 2009.gada septembrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka vidējais patēriņa cenu līmenis 2009.gada septembrī, salīdzinot ar 2009.gada augustu, samazinājās par 0,2%. Precēm cenas palielinājās par 0,1%, bet pakalpojumiem samazinājās par 1,0%. 2008.gada septembrī, salīdzinot ar 2008.gada augustu, vidējais patēriņa cenu līmenis palielinājās par 1,1%.


Cenu pārmaiņas patēriņa grupās 2009.gada septembrī, salīdzinot ar 2009.gada augustu

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām septembrī bija cenu kritumam ēdināšanas pakalpojumiem, telekomunikāciju pakalpojumiem un augļiem, kā arī cenu kāpumam apģērbiem, apaviem un izglītības pakalpojumiem.

Ēdināšanas pakalpojumiem kopumā cenas samazinājās vidēji par 2,2%, tai skaitā kafejnīcās un restorānos – par 2,0%, un mācību iestāžu un uzņēmumu ēdnīcās – par 2,5%.

Telekomunikāciju pakalpojumiem kopumā cenas samazinājās par 1,9%, ko galvenokārt ietekmēja tarifu samazināšana priekšapmaksas kartēm un interneta pieslēgumam.

Akciju rezultātā lētāki kļuva atsevišķi pārtikas produkti: gaļa un gaļas izstrādājumi (-1,1%), maize un graudaugu izstrādājumi (-1,3%), piens un piena produkti (-1,5%), kā arī TV, audio un video iekārtas (-1,5%).

Septembrī cenas turpināja samazināties augļiem (-7,1%), dārzeņiem (-4,2%), mēbelēm (-3,0%), siltumenerģijai (-1,5%), autotransportam (-1,3%), īres maksai (-1,8%), ziediem (-2,4%), kā arī vairākiem pakalpojumiem, īpaši mājokļa uzturēšanas un remonta (-5,8%), apdrošināšanas (-6,3%), transportlīdzekļu apkopes un remonta (-2,1%), autostāvvietu (-3,8%), atpūtas un sporta (-2,9%), vidējā medicīniskā personāla (-4,0%) un zobārstniecības pakalpojumiem (-1,2%). Lētāki kļuva ceļojumi, degviela, sanatoriju pakalpojumi un aviobiļetes.

Izpārdošanas akciju noslēgšanās un jaunās sezonas preču nonākšana tirdzniecībā noteica cenu kāpumu apaviem un apģērbiem attiecīgi par 8,4% un 6,4%.

Studiju maksa augstskolās palielinājās vidēji par 13,5%. Lai arī mācību maksa 1.kursa studentiem ir samazinājusies, vidējā cenu līmeņa izmaiņas turpināja ietekmēt iepriekšējos gados ar studentiem noslēgtie līgumi, kas paredzēja noteiktu maksu visam studiju periodam.

Sakarā ar dažādu akciju beigām, cenas pieauga personīgās aprūpes precēm (+3,7%), mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļiem (+2,3%), alkoholiskajiem dzērieniem (+0,4%), kā arī tējai un kafijai, cukuram, saldumiem un medum, citām personīgām lietām (somām, lietussargiem) un kancelejas precēm. Dārgāki kļuva arī pasažieru sauszemes transporta (+0,7%), sliežu ceļu transporta (+1,9%) un finanšu (+1,3%) pakalpojumi, kā arī cietais kurināmais (+0,5%).

Salīdzinot ar iepriekšējā gada septembri 1), patēriņa cenas pieauga par 0,5%. Preču cenu vidējais līmenis nemainījās, bet pakalpojumu – palielinājās par 1,8%.

12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem2), ir palielinājies par 6,7%.


Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

 

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk, % punkti

Grupas

Cenu pārmaiņas 2009.gada septembrī, salīdzinot ar:

2008.g. septembri

2008.g. decembri

2009.g. augustu

Kopā

0.5

0.2

-0.2

Pārtika

-4.7

-5.9

-1.3

Alkohols, tabaka

21.2

21.8

0.0

Apģērbs, apavi

-8.3

-5.5

6.8

Mājoklis

2.0

-6.9

-0.8

Mājokļa iekārta

-1.7

-2.5

-0.5

Veselība

17.5

16.9

-0.2

Transports

-4.9

4.3

-0.7

Sakari

-1.9

-2.2

-1.7

Atpūta, kultūra

2.0

0.8

-1.1

Izglītība

10.6

10.4

8.1

Viesnīcas, restorāni

-4.2

-4.6

-2.1

Pārējie

3.5

3.1

1.2


 

Mēneša laikā

Apģērbs

+0.25

Apavi

+0.15

Izglītības pakalpojumi

+0.12

Dārzeņi, kartupeļi

-0.06

Gaļa un gaļas izstrādājumi

-0.07

Telekomunikāciju pakalpojumi

-0.08

Augļi

-0.10

Ēdināšanas pakalpojumi

-0.11


12 mēnešu laikā

Tabakas izstrādājumi

+0.89

Alkoholiskie dzērieni

+0.63

Ūdens piegāde un citi ar mājokli saistīti pakalpojumi

+0.41

Autotransports

-0.32

Degviela

-0.33

Dārzeņi, kartupeļi

-0.34

Augļi

-0.35

Piens, siers, olas

-0.46


Š.g. 9 mēnešos cenas pavisam ir pieaugušas par 0,2% (š.g. septembrī, salīdzinot ar 2008.gada decembri). Pagājušā gadā cenu pieaugums attiecīgajā laikā posmā bija 10,2%. Lielākā ietekme uz cenu līmeņa izmaiņām bija cenu kritumam siltumenerģijai (-18.1%), dārzeņiem (-26.5%), pienam, sieram, olām (-10.3%) un augļiem (-19.5%), kā arī cenu kāpumam tabakas izstrādājumiem (+28.8%), farmaceitiskajiem produktiem (+12,7%) un degvielai (+20.6%).

Informācija par patēriņa cenu indeksu 2009.gada oktobrī tiks paziņota š.g. 9.novembrī.


Sagatavojusi Patēriņa cenu indeksu daļa
Oskars Alksnis
Tālr. 67366865


1 Gada inflācijas mērs. Salīdzina pārskata mēneša vidējo cenu līmeni ar iepriekšējā gada atbilstošā mēneša vidējo cenu līmeni.
2 Gada vidējais inflācijas mērs. Salīdzina pēdējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni ar iepriekšējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi