Statistikas tēmas

Patēriņa cenas

Galvenie rādītāji

Īss apraksts, kas raksturo situāciju un attīstības tendences šajā tēmā.

Patēriņa cenu indekss

Patēriņa cenu indekss

- atspoguļo patēriņa preču un pakalpojumu cenu pārmaiņas

Patēriņa cenu pārmaiņas

Patēriņa cenu pārmaiņas

- pret iepriekšējo mēnesi (mēneša inflācija), iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi (gada inflācija) un vidēji gadā (gada vidējā inflācija) 

Statistikas tabulas

Publikācijas un preses relīzes