Statistikas tabula

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori mazumtirdzniecībā (procentos no apsekoto uzņēmumu skaita)

Tabulas kods datubāzē
KR150c
Dati atjaunoti