Statistikas tabula

Konjunktūras rādītāji mazumtirdzniecībā pa darbības veidiem (saldo,%)

Tabulas kods datubāzē
KR130m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada novembri
Dati atjaunoti