Statistikas tabula

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori pakalpojumu sektorā (procentos no apsekoto uzņēmumu skaita)

KR120c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada oktobri
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada janvāri 28.01.2020
Par 2020. gada aprīli 27.04.2020
Par 2020. gada jūliju 27.07.2020
Par 2020. gada oktobri 28.10.2020