Statistikas tabula

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori pakalpojumu sektorā (procentos no apsekoto uzņēmumu skaita)

Tabulas kods datubāzē
KR120c
Dati atjaunoti