Statistikas tabula

Ražošanu ierobežojošie faktori apstrādes rūpniecībā pa uzņēmumu lieluma grupām un pēc ražošanas pamatgrupējuma (procentos no apsekoto uzņēmumu skaita)

KR050c
Pēdējais pieejamais periods
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gada oktobri 28.10.2019
Par 2020. gada janvāri 28.01.2020
Par 2020. gada aprīli 27.04.2020
Par 2020. gada jūliju 27.07.2020
Par 2020. gada oktobri 28.10.2020