Statistikas tabula

Konjunktūras rādītāji apstrādes rūpniecībā pa uzņēmumu lieluma grupām (saldo,%)

Tabulas kods datubāzē
KR030m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada septembri
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gada oktobri 26.10.2018
Par 2018. gada novembri 27.11.2018