Statistikas tabula

Konjunktūras rādītāji apstrādes rūpniecībā pa uzņēmumu lieluma grupām (saldo,%)

KR030m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada decembri
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2021. gada janvāri 29.01.2021
Par 2021. gada februāri 26.02.2021
Par 2021. gada martu 31.03.2021