Statistikas tabula

Ražošanu ierobežojošie faktori apstrādes rūpniecībā pa uzņēmumu lieluma grupām un pēc ražošanas pamatgrupējuma (procentos no apsekoto uzņēmumu skaita)

Tabulas kods datubāzē
KR050c
Pēdējais pieejamais periods
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Lielie, vidējie un mazie uzņēmumi

Uzņēmumi tiek iedalīti šādās grupās:

  • lielie – ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk;
  • vidējie – ar nodarbināto skaitu no 50 līdz 249;
  • mazie – ar nodarbināto skaitu no 1 līdz 49.