Statistikas tabula

Konjunktūras rādītāji apstrādes rūpniecībā pēc ražošanas pamatgrupējuma (saldo, %)

Tabulas kods datubāzē
KR040m
Pēdējais pieejamais periods
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Konfidences rādītājs apstrādes rūpniecībā

Konfidences rādītājs apstrādes rūpniecībā ir apkopojošs rādītājs, kas raksturo vispārējo konjunktūras situāciju šajā nozarē.

To rēķina kā atbilžu saldo vidējo lielumu uz trim jautājumiem: kopējais produkcijas pieprasījuma līmenis; gaidāmās ražošanas aktivitātes izmaiņas un gatavās produkcijas krājumu līmenis ar pretēju zīmi. Saldo (bilanci) aprēķina kā starpību starp pozitīvajām un negatīvajām atbildēm, kas izteiktas procentos.