Statistikas tabula

Ekonomikas sentimenta rādītājs, (ilgtermiņa vidējais = 100)

Tabulas kods datubāzē
KR010m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada augustu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Ekonomikas sentimenta rādītājs
Ekonomikas sentimenta rādītājs raksturo valsts kopējo sociāli ekonomisko situāciju noteiktā periodā. Visām Eiropas savienības dalībvalstīm tas tiek aprēķināts pēc vienotas metodoloģijas Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorātā, izmantojot Konjunktūras apsekojumos iegūtos datus. Šos apsekojumus CSP veic saskaņā ar Eiropas Savienības Kopējo saskaņoto konjunktūras un patērētāju apsekojumu programmu, izmantojot Eiropas Komisijas finansējumu.