Statistikas tabula

Bruto kapitālieguldījumi pa darbības veidiem pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, tūkst. euro)

Tabulas kods datubāzē
IV030c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 1. ceturksni
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Bruto kapitālieguldījumi zemesgabalos

Bruto kapitālieguldījumus zemesgabalos veido zeme un bioloģiskie aktīvi (meži, pazemes atradnes un iekšējie ūdeņi). Ja pērk zemi ar uz tās esošām ēkām un ja šo divu komponentu vērtība nav sadalāma, un novērtētā zemes vērtība pārsniedz ēku vērtību, šos ieguldījumus ieskaita bruto kapitālieguldījumos zemesgabalos.

Bruto kapitālieguldījumi esošajās ēkās un konstrukcijās, ēku būvniecībā un pārbūvē

Bruto kapitālieguldījumus esošajās ēkās un konstrukcijās, ēku būvniecībā un pārbūvē  veido ēku un to konstrukciju iegādes izmaksas un pārskata periodā radušās izmaksas par ēku būvniecību, pārbūvi, uzlabojumiem un remontiem, kas paildzina ēku ekspluatācijas laiku vai palielina to ražošanas jaudu.

Bruto kapitālieguldījumi mašīnās un iekārtās

Bruto kapitālieguldījumus mašīnās un iekārtās veido tehnoloģiskās iekārtas un ierīces, elektriskās un optiskās iekārtas, visu veidu (sauszemes, ūdens, gaisa u.c.) transportlīdzekļi (ieskaitot piekabes, transportlīdzekļu daļas un piederumus).

Bruto kapitālieguldījumi pārējos pamatlīdzekļos

Bruto kapitālieguldījumus pārējos pamatlīdzekļos veido citi (iepriekš minētajās grupās neuzskaitītie) pamatlīdzekļi un inventārs (mēbeles, sporta inventārs, mākslas priekšmeti, dārgi trauki, juvelierizstrādājumi apģērbi u.tml.), kā arī darba vai produktīvie dzīvnieki, ilggadīgie stādījumi un citi regulāri ražojošu koku stādījumi.