Preses relīze

Par nefinanšu investīcijām Latvijā 2008. gada deviņos mēnešos

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2008. gada deviņos mēnešos nefinanšu investīcijas (ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi un ieguldījumi pamatlīdzekļos) Latvijā bija 1949,8 milj.latu, kas ir par 5% mazāk nekā 2007.gada deviņos mēnešos. Nefinanšu investīcijas sabiedriskajā sektorā bija 831,1 milj.latu (43% no kopējā nefinanšu investīciju apjoma), kas ir par 12% vairāk nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā. Investīcijas pašvaldību īpašumā palielinājušās par 45% salīdzinājumā ar pagājušā gada atbilstošo periodu. Savukārt privātajā sektorā 2008.gada 9 mēnešos tika investēti 1118,7 milj.latu (57% no kopapjoma), kas ir par 14% mazāk nekā 2007.gada 9 mēnešos.

No visām nefinanšu investīcijām 47% jeb 912,4 milj.latu veidoja ieguldījumi dzīvojamās un citās ēkās, būvēs un celtnēs, 31% jeb 614,9 milj.latu - iekārtās un mašīnās, 20% jeb 383,2 milj.latu - pārējos pamatlīdzekļos un inventārā, 2% jeb 39,3 milj.latu - ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi.

Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem 2008. gada deviņos mēnešos un 3. ceturksnī

Nefinanšu investīcijas faktiskajās cenās, milj.latu

2008. gada I-IX salīdzināmajās cenās, % pret 2007. gada I-IX

2008. gada VII-IX salīdzināmajās cenās, % pret 2007. gada VII-IX

2008 I-IX

2008 VII-IX

Pavisam

1949.8

726.5

95

93

  tai skaitā:

lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība

76.7

21.8

107

72

zvejniecība

2.1

1.1

110

381

rūpniecība – pavisam

516.0

177.8

89

89

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

8.6

3.9

89

83

apstrādes rūpniecība

319.3

100.6

95

94

  no tās:

pārtikas produktu un dzērienu ražošana

56.9

16.8

78

105

koksnes, koka un korķa izstrādājumu, izņemot mēbeļu, ražošana

61.8

26.8

95

88

nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

100.3

37.3

217

248

elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

188.1

73.3

81

84

būvniecība

86.3

34.4

85

82

vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu un sadzīves aparatūras un iekārtu remonts

249.1

92.5

101

104

viesnīcas un restorāni

23.7

9.1

93

84

transports, glabāšana un sakari

257.0

83.7

95

86

finanšu starpniecība

59.7

18.5

59

53

operācijas ar nekustamo īpašumu, noma, datorpakalpojumi, zinātne un citi komercpakalpojumi

174.6

66.0

79

80

valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

289.7

137.2

115

108

izglītība

39.0

16.9

134

174

veselība un sociālā aprūpe

62.1

26.8

130

118

sabiedriskie, sociālie un individuālie pakalpojumi

113.8

40.7

115

102

 

Nefinanšu investīciju pārmaiņas pa galvenajām tautsaimniecības nozarēm 2008. gada 3.ceturksnī (salīdzināmajās cenās; % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu)

2008. gada 3. ceturksnī nefinanšu investīcijas Latvijā bija 726,5 milj.latu, kas ir par 7% mazāk nekā 2007. gada 3. ceturksnī.

2008. gada 3. ceturksnī rūpniecībā ieguldīti 177,8 milj. latu jeb 24% no kopējā nefinanšu apjoma, no tiem 37,3 milj.latu jeb 21% no nefinanšu investīcijām rūpniecībā ieguldīti nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā, 26,8 milj.latu (15%) - koksnes, koka un korķa izstrādājumu, izņemot mēbeļu, ražošanā, 16,8 milj. latu (9%) - pārtikas produktu un dzērienu ražošanā.

Vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā; automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu un sadzīves aparatūras un iekārtu remontā investēts 92,5 milj.latu jeb 13% no kopējām nefinanšu investīcijām, kas ir par 4% vairāk nekā 2007. gada 3. ceturksnī.

Transporta, glabāšanas un sakaru nozarē investēts 83,7 milj.latu (12%), jeb par 14% mazāk nekā 2007. gada 3. ceturksnī.

Plašāku informāciju par nefinanšu investīcijām Latvijā var skatīt CSP mājas lapā.

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
Tālr.67366857
Arvīds Uibo

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi