Preses relīze

Par nefinanšu investīcijām Latvijā 2008. gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2008. gadā nefinanšu investīcijas (ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi un ieguldījumi pamatlīdzekļos) Latvijā bija 2828,1 milj.latu, kas ir par 9% mazāk nekā 2007. gadā. Nefinanšu investīcijas sabiedriskajā sektorā bija 1312,0 milj.latu (46% no kopējā nefinanšu investīciju apjoma), kas ir par 6% vairāk nekā pagājušajā gadā. Taču valsts īpašumā tās ir sarukušas par 13%. Savukārt pašvaldību īpašumā palielinājušās par 30% salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Privātajā sektorā 2008. gadā tika investēti 1516,1 milj.latu (54% no kopapjoma), kas ir par 19% mazāk nekā 2007.gadā.

No visām nefinanšu investīcijām 47% jeb 1325,8 milj.latu veidoja ieguldījumi dzīvojamās un citās ēkās, būvēs un celtnēs, 32% jeb 913,2 milj.latu - iekārtās un mašīnās, 19% jeb 524,9 milj.latu - pārējos pamatlīdzekļos un inventārā, 2% jeb 64,2 milj.latu - ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi.

Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem 2008. gadā un 4. ceturksnī

Nefinanšu investīcijas faktiskajās cenās, milj.latu

2008. gads salīdzināmajās cenās, % pret 2007. gadu

2008. gada X-XII salīdzināmajās cenās, % pret 2007. gada X-XII

2008

2008 X-XII

Pavisam

2828,1

878,3

91

83

tai skaitā:

lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība

123,0

46,3

133

222

zvejniecība

3,0

0,9

96

76

rūpniecība – pavisam

743,2

227,2

80

67

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

10,7

2,1

87

78

apstrādes rūpniecība

449,2

129,9

90

82

no tās:

pārtikas produktu un dzērienu ražošana

86,9

29,9

91

134

koksnes, koka un korķa izstrādājumu, izņemot mēbeļu, ražošana

88,3

26,5

78

55

nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

136,2

35,9

163

98

elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

283,3

95,2

69

53

būvniecība

117,7

31,4

83

79

vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu un sadzīves aparatūras un iekārtu remonts

317,1

68,0

92

69

viesnīcas un restorāni

33,0

9,4

104

147

transports, glabāšana un sakari

361,4

104,4

97

101

finanšu starpniecība

82,2

22,5

60

61

operācijas ar nekustamo īpašumu, noma, datorpakalpojumi, zinātne un citi komercpakalpojumi

258,5

84,0

77

74

valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

481,8

192,0

107

98

izglītība

61,2

22,2

122

107

veselība un sociālā aprūpe

92,2

30,0

126

120

sabiedriskie, sociālie un individuālie

pakalpojumi

153,8

40,0

99

71

Nefinanšu investīciju pārmaiņas pa galvenajām tautsaimniecības nozarēm 2008. gada 4.ceturksnī (salīdzināmajās cenās; % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu)


B – Zvejniecība
C+D+E – Rūpniecība
F – Būvniecība
G – Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu un sadzīves aparatūras un iekārtu remonts
I – Transports, glabāšana un sakari
K- Operācijas ar nekustamo īpašumu, noma, datorpakalpojumi, zinātne un citi komercpakalpojumi
L- Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana
M – Izglītība

2008. gada 4.ceturksnī nefinanšu investīcijas Latvijā bija 878,3 milj.latu, kas ir par 17% mazāk nekā 2007.gada 4.ceturksnī. 2008. gada 4. ceturksnī rūpniecībā ieguldīti 227,2 milj.latu jeb 26% no kopējā nefinanšu apjoma, no tiem 35,9 milj.latu jeb 16% investēti rūpniecībā nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā, 29,9 milj.latu (13%) - pārtikas produktu un dzērienu ražošanā, 26,5 milj.latu (12%) - koksnes, koka un korķa izstrādājumu, izņemot mēbeļu, ražošanā.

Transporta, glabāšanas un sakaru nozarē investēts 104,4 milj.latu (12%), jeb par 1% vairāk nekā 2007. gada 4. ceturksnī.

Plašāku informāciju par nefinanšu investīcijām Latvijā var skatīt CSP mājas lapā.

SagatavojusiInvestīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
Tālr. 67366857
Arvīds Uibo

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi