Ārvalstu tiešās investīcijas

Statistikas datus par ārvalstu tiešajām investīcijām apkopo un publicē Latvijas banka savā statistikas datubāzē (sadaļā Maksājumu bilance (MB), Starptautisko investīciju bilance (SIB) un Starptautiskā pakalpojumu tirdzniecība (SPT)). 

CSP datubāzēs arhīva sadaļā pieejama informācija par 1992-2010. gadu.

Ieteikt