Statistikas tabula

Nefinanšu nacionālie konti (tūkst. euro)

IKG10_180
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti