Statistikas tabula

Iekšzemes kopprodukta deflatori

IKG10_100
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gadu
Dati atjaunoti