Statistikas tabula

Iekšzemes kopprodukta apjoma indeksi (2015.g. salīdzināmajās cenās)

IKG10_080
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gadu
Dati atjaunoti