Statistikas tabula

Iekšzemes kopprodukta apjoma indeksi (2015.g. salīdzināmajās cenās)

IKG10_080
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gadu 26.02.2021