Statistikas tabula

Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta, (tūkst. euro)

IKG10_020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gadu 26.02.2021