Statistikas tabula

Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība pa ceturkšņiem, faktiskajās cenās (tūkst. euro)

IK10_100c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada 3. ceturksni 30.11.2020
Par 2020. gada 3. ceturksni 23.12.2020
Par 2020. gada 4. ceturksni 26.02.2021
Par 2020. gadu 26.03.2021 Revīzija