Statistikas tabula

Iekšzemes kopprodukta indeksi no izlietojuma aspekta pa ceturkšņiem, 2010.g. salīdzināmajās cenās

Tabulas kods datubāzē
IK10_080c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti