Statistikas tabula

Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta pa ceturkšņiem (tūkst. euro)

Tabulas kods datubāzē
IK10_010c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti