Statistikas tabula

Statistisko reģionu (NUTS 3) IKP uz vienu iedzīvotāju dispersija (faktiskajās cenās; procentos)

Tabulas kods datubāzē
IKG10_140
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Nākamais atjauninājums