Statistikas tabula

Kopējā pievienotā vērtība pa darbības veidiem un īpatsvars statistiskajos reģionos un republikas pilsētās (faktiskajās cenās)

Tabulas kods datubāzē
IKG10_120
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Iekšzemes kopprodukts reģionos

Iekšzemes kopprodukts (IKP) ir valsts teritorijā saražoto gala produktu un pakalpojumu summārā vērtība gada laikā. To aprēķina, izmantojot datus par iekšzemes ražošanu (faktiskajās un salīdzināmajās cenās), izlietojumu (faktiskajās un salīdzināmajās cenās) un ienākumiem (tikai faktiskajās cenās).

Latvijas iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta tiek ņemts par pamatu aprēķiniem pa reģioniem. Tas ir visu saimniecisko darbības veidu vai institucionālo sektoru kopējās pievienotās vērtības (bāzes cenās) un produktu nodokļu neto vērtību summa. Produktu nodokļu neto vērtība ir produktu nodokļu un produktu subsīdijas starpība.