Statistikas tabula

Iekšzemes kopprodukts pa darbības veidiem (NACE 2.red.) pa ceturkšņiem (tūkst. euro)

Tabulas kods datubāzē
IK10_040c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 4. ceturksni
Dati atjaunoti
Iekšzemes kopprodukts

Iekšzemes kopprodukts (IKP) ir valsts teritorijā saražoto gala produktu un pakalpojumu summārā vērtība gada laikā. To aprēķina, izmantojot datus par iekšzemes ražošanu, izlietojumu (faktiskajās un salīdzināmajās cenās) un ienākumiem (tikai faktiskajās cenās).

IKP no ražošanas aspekta aprēķina kā visu preces un pakalpojumus ražojošo darbību pievienotās vērtības summu, plus produktu nodokļi mīnus subsīdijas. 

IKP no izlietojuma puses veido visu to gala izdevumu summa, kas rodas, patērējot ekonomikas gala izlaidi vai vairojot bagātību, plus preču un pakalpojumu eksports mīnus imports. 

IKP no ienākumu puses tiek aprēķināts kā visu preču un pakalpojumu ražošanas procesā gūto ienākumu summa, plus ražošanas un importa nodokļi mīnus subsīdijas.

2020. gadā veiktās IKP revīzijas:

Lejupielādēt informatīvu materiālu (PDF)

2019. gadā veiktās IKP revīzijas:

Lejupielādēt informatīvu materiālu (PDF)