Preses relīze

Par iekšzemes kopprodukta ātro novērtējumu 2010. gada 2.ceturksnī

Saskaņā ar CSP ātro novērtējumu*, 2010.gada otrajā ceturksnī, salīdzinot ar 2009. gada attiecīgo periodu, iekšzemes kopprodukta (IKP) apjoms salīdzināmajās cenās (sezonāli neizlīdzināts) ir samazinājies par 3.0%. Rūpniecības nozarē apjomi ir pieauguši par 14.0, bet ievērojams kritums saglabājas būvniecībā un pakalpojumu nozarēs.

Salīdzinot ar 2010. gada pirmo ceturksni, IKP palielinājies par 13.4%.

IKP apjoma izmaiņas salīdzināmajās cenās (sezonāli neizlīdzināts), 2005.1.cet - 2010.2.cet.

Pēc sezonāli izlīdzinātajiem datiem IKP salīdzinājumā ar 2009.gada 2.ceturksni ir samazinājies par 3.9%, bet pret 2010.gada 1.ceturksni pieaudzis par 0.1%

Precizēts un izvērsts 2010.gada otrā ceturkšņa IKP pieauguma temps un vērtība tiks publiskoti 2010.gada 8. septembrī.


* Ātrais novērtējums iekļauj visas ekonomikas izmaiņu prognozi salīdzināmajās cenās. Aprēķinos ir izmantoti šobrīd pieejamie īstermiņa statistikas dati un ekonometriskie modeļi.

 

Sagatavojusi Ceturkšņa nacionālo kontu daļa
Gita Ķiņķevska
Tālr. 67366791

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi