Publikācija

Latvijas statistikas gadagrāmata, 2013

Gadagrāmata satura ziņā ir visplašākā no ikgadējām statistiskās informācijas publikācijām par tautsaimniecību un sociālekonomiskajiem procesiem valstī. Publikācijā dati atspoguļoti par laika posmu no 2000. līdz 2012. gadam.

Tā sniedz informācijas par Latvijas sociālpolitisko situāciju, ekonomiku un finansēm, iedzīvotājiem un sociālajiem procesiem, tautsaimniecības nozarēm, kā arī zinātni un tehnoloģijām. Atsevišķā nodaļā ir apskatīti Latvijas sociālie un ekonomiskie rādītāji salīdzinājumā ar citām valstīm.

Izdevums satur 10 tematiskās sadaļas, kuras veidotas no vairākām apakšsadaļām. Izdevumā iekļautas šādas tematiskās sadaļas: vispārīgās ziņas, ekonomika un finanses, iedzīvotāji un sociālie procesi, rūpniecība, būvniecība, tirdzniecība un pakalpojumi, lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, ārējā tirdzniecība, transports, enerģētika, vide un tās aizsardzība, informācijas tehnoloģijas, zinātne un inovācijas, starptautiskie salīdzinājumi. Informācija gadagrāmatā ir sniegta tabulu, diagrammu un kartogrāfisko attēlu veidā. Papildus statistiskajai informācijai gadagrāmatā ir publicēti svarīgāko statistisko terminu skaidrojumi, metodoloģiska informācija par datu iegūšanas avotiem un atsevišķu rādītāju aprēķināšanas metodēm. Gadagrāmatas sagatavošanā ir izmantota CSP un citu iestāžu rīcībā esošā informācija. Statistiskā informācija iegūta, veicot statistiskos apsekojumus, kā arī izmantojot valsts reģistros un citās informācijas sistēmās esošos datus.

Publicēšanas datums
Lappušu skaits
535
Periodiskums
Ikgadējs
Formāts
A4
Valoda
Latviešu, Angļu
Kataloga numurs
2013/01
Ieteikt