Preses relīze

Par iekšzemes kopprodukta ātro novērtējumu 2008. gada trešajā ceturksnī

Saskaņā ar CSP ātro novērtējumu* iekšzemes kopprodukta (IKP) apjoms 2008. gada trešajā ceturksnī, salīdzinot ar 2007. gada atbilstošo periodu, ir samazinājies par 4,2%.

2008. gada 3. ceturksnī turpinās ekonomiskās attīstības lejupslīde gan ražošanas, gan pakalpojumu nozarēs. Ir ievērojami krities arī iekasēto produktu nodokļu apjoms.

IKP apjoma izmaiņas salīdzināmajās cenās, 2001. g. 1. cet. - 2008. g. 3. cet.

Precizēts un izvērsts 2008. gada trešā ceturkšņa IKP pieauguma temps un vērtība tiks publiskoti 2008. gada 9. decembrī.

*Ātrais novērtējums iekļauj visas ekonomikas izmaiņu prognozi salīdzināmajās cenās. Aprēķini ir balstīti uz šobrīd pieejamajiem īstermiņa statistikas datiem un ekonometriskajiem modeļiem.

Sagatavojusi Nacionālo kontu daļa
Tālr. 67366961
Elita Kalniņa

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi