Preses relīze

Par iekšzemes kopprodukta ātro novērtējumu 2009. gada pirmajā ceturksnī

Saskaņā ar CSP ātro novērtējumu*, 2009.gada pirmajā ceturksnī iekšzemes kopprodukta (IKP) apjoms, salīdzinot ar 2008.gada atbilstošo periodu, ir samazinājies par 18%.

2009.gada 1.ceturksnī turpinās ekonomiskās attīstības lejupslīde ražošanas un pakalpojumu nozarēs. Apjomi rūpniecībā kritušies par 22%, mazumtirdzniecībā – par 25%, viesnīcu un restorānu pakalpojumos – par 34%. Turpina samazināties arī iekasēto produktu nodokļu apjoms

IKP apjoma izmaiņas salīdzināmajās cenās, 2002.1.cet - 2009.1.cet.


Precizēts un izvērsts 2009.gada pirmā ceturkšņa IKP pieauguma temps un vērtība tiks publiskoti 2009.gada 9. jūnijā.

* Ātrais novērtējums iekļauj visas ekonomikas izmaiņu prognozi salīdzināmajās cenās. Aprēķinos izmantoti šobrīd pieejamie īstermiņa statistikas dati un ekonometriskie modeļi.

Sagatavojusi Nacionālo kontu daļa
Tālr. 67366961
Elita Kalniņa

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi