Preses relīze

Par iekšzemes kopprodukta izmaiņām 2009. gada otrajā ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie sezonāli neizlīdzinātie dati liecina, ka 2009. gada pirmajā pusgadā salīdzinājumā ar 2008. gada pirmo pusgadu iekšzemes kopprodukts (IKP) sarucis par 18.4%.2009. gada otrajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2008. gada atbilstošo ceturksni IKP samazinājies par 18.7%*.

Ražošanas aspekts

IKP lejupslīdi noteica apjomu kritumi šādās nozarēs: tirdzniecībā (īpatsvars IKP struktūrā – 15.8%) – par 29.0%, transporta un sakaru nozarē (11.2%) – par 15.0%, apstrādes rūpniecībā (9.2%) – par 24.4% un būvniecībā (7.1%) – par 29.5%.

Pārmaiņas nozīmīgākajās nozarēs 2009. gada 2. ceturksnī
(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

Mazumtirdzniecība

Transports un sakari

Apstrādes rūpniecība

BūvniecībaIekšzemes kopprodukta izmaiņas pa darbības veidiem 2009.gada 2. ceturksnī
(NACE 1.1 red., salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)Izlietojuma aspekts

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa izlietojuma veidiem

faktiskajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni

salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni2009.gada 2.ceturksnī salīdzinājumā ar 2008.gada 2.ceturksni (faktiskajās cenās)
privātajā galapatēriņā samazinājās izdevumi izglītībai – par 9.5%, pārtikai – par 18.5%, transportam, sakariem – par 18.5%, alkoholiskiem dzērieniem, tabakai – par 26.3%, restorāniem un viesnīcām – par 43.7 %.

Kritumu salīdzināmajās cenās privātajā galapatēriņā izraisīja galvenokārt preču pirkumu apjomu samazināšanās. Valdības galapatēriņa izdevumi saruka par 6.9%, izdevumi bruto pamatkapitāla veidošanai – par 38.1%. Preču eksports (63.6% no kopējā eksporta) krities par 19.1% un pakalpojumu eksports – par 15.7%. Savukārt preču importa apjomi (78.8% no kopējā importa) samazinājušies par 39.4%, bet pakalpojuma importa apjomi – par 38.2%.


IEKŠZEMES KOPPRODUKTA IZMAIŅAS BALTIJAS VALSTĪS
(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu)

* Sezonāli izlīdzinātie dati par IKP izmaiņām CSP datu bāzē tiks publicēti 09.09.2009.


Sagatavojusi Nacionālo kontu daļa
Elita Kalniņa
Tālr. 67366961
Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi