Preses relīze

Par iekšzemes kopprodukta izmaiņām 2009. gada 3. ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie sezonāli neizlīdzinātie dati* liecina, ka 2009. gada 9 mēnešos salīdzinājumā ar 2008. gada attiecīgo periodu iekšzemes kopprodukts (IKP) sarucis par 18.6%.


2009. gada trešajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2008. gada trešo ceturksni IKP samazinājies par 19.0%.

Ražošanas aspekts

IKP lejupslīdi noteica apjomu kritumi šādās nozarēs: tirdzniecībā (īpatsvars IKP struktūrā – 15.6%) – par 28.7%, transporta un sakaru nozarē (12.5%) – par 18.2%, apstrādes rūpniecībā (10.2%) – par 17.4% un būvniecībā (7.5%) – par 36.0%.

Pārmaiņas nozīmīgākajās nozarēs 2009. gada 3. ceturksnī
(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

Mazumtirdzniecība

Transports un sakari

Apstrādes rūpniecība

Būvniecība

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa darbības veidiem 2009.gada 3. ceturksnī
(NACE 1.1 red., salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

 

Izlietojuma aspekts

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa izlietojuma veidiem

faktiskajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni

salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni

2009.gada 3.ceturksnī salīdzinājumā ar 2008.gada 3.ceturksni (faktiskajās cenās) privātajā galapatēriņā samazinājās izdevumi pārtikai – par 17.2%, transportam – par 20.9%, restorāniem un viesnīcām – par 48.4%, apģērbiem un apaviem – par 50.6%.

Kritumu salīdzināmajās cenās privātajā galapatēriņā turpina pirkumu apjomu samazināšanās par 28.1%. Valdības galapatēriņa izdevumi samazinājās par 12.4%, bet izdevumi bruto pamatkapitāla veidošanai – par 39.4%. Preču eksports (68.2% no kopējā eksporta) krities par 11.7% un pakalpojumu eksports – par 20.5%. Savukārt preču importa apjomi(82.1 % no kopējā importa) samazinājušies par 36.6%, bet pakalpojuma importa apjomi – par 29.1%.

IEKŠZEMES KOPPRODUKTA IZMAIŅAS BALTIJAS VALSTĪS
(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu)

* Sezonāli izlīdzinātie dati par IKP izmaiņām CSP datu bāzē tiks publicēti 10.12.2009.

 

Sagatavojusi Nacionālo kontu daļa
Elita Kalniņa
Tālr. 67366961

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi