Statistikas tabula

Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa ceturkšņiem

Tabulas kods datubāzē
TI110c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Vairumtirdzniecība
Vairumtirdzniecība ir jaunu un lietotu preču tālākpārdošana (pārdošana bez pārveidošanas) mazumtirgotājiem vai citiem vairumtirgotājiem, profesionāliem lietotājiem un iestādēm. Iekļauj arī vairumtirdzniecības starpnieku, aģentu vai brokeru darbību preču pārdošanā.
Apgrozījuma indekss [vairumtirdzniecība]

Rādītājs, kas raksturo apgrozījuma pārmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. To izsaka procentos.

Apgrozījuma indekss faktiskajās cenās parāda apgrozījuma pārmaiņas attiecīgajā periodā, kad apgrozījums ir attiecīgā perioda cenās.

Apgrozījuma indekss pret iepriekšējo periodu (mēnesi vai ceturksni) raksturo apgrozījuma izmaiņas attiecīgā perioda laikā. Šo rādītāju būtiski ietekmē sezonāla un kalendāra rakstura faktori. Kā raksturīgu piemēru šeit var minēt uzņēmumu apgrozījuma straujo pieaugumu pavasarī sēklu vairumtirdzniecībā, rudenī sēklu iepirkumiem.

Apgrozījuma indekss pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu parāda apgrozījuma pārmaiņas četru ceturkšņu robežās. Piemēram, 2015. gada 2. ceturkšņa apgrozījuma pārmaiņas pret 2014. gada 2. ceturksni. Šo rādītāju izmanto makroekonomiskajā analīzē, iekšzemes kopprodukta aprēķinam.

Apgrozījuma indekss pret 2010. gada vidējo (ceturkšņa) apgrozījumu parāda attiecīgā perioda apgrozījuma izmaiņas, salīdzinot ar 2010. gada ceturkšņa vidējo apgrozījumu.