Statistikas tabula

Vairumtirdzniecības uzņēmumu neto apgrozījuma sadalījums pa preču grupām un pa pamatdarbības veidiem, faktiskajās cenās, tūkst. euro (NACE 2.red.)

TIG050
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti