Statistikas tabula

Vairumtirdzniecības uzņēmumu neto apgrozījuma sadalījums pa preču grupām un pa pamatdarbības veidiem, faktiskajās cenās, tūkst. euro (NACE 2.red.)

TIG050
Pēdējais pieejamais periods
Par 2013. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 29.11.2019