Statistikas tabula

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi pa ceturkšņiem, salīdzināmajās cenās (NACE 2.red.)

TI020c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gada 3. ceturksni 30.10.2019
Par 2019. gada 4. ceturksni 30.01.2020
Par 2020. gada 1. ceturksni 30.04.2020
Par 2020. gada 2. ceturksni 30.07.2020
Par 2020. gada 3. ceturksni 30.10.2020