Statistikas tabula

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi

Tabulas kods datubāzē
RUG031
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Rūpniecības produkcijas apjoma indekss

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu.

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksa aprēķinā atbilstoši NACE klasifikācijai ieskaita B (Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde), C (Apstrādes rūpniecība) un D (Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana) sadaļu (izņemot 35.3. grupu "Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana").