Statistikas tabula

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksu svaru struktūra sadaļās un nodaļās (%)

RUG060
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gadu 18.03.2021