Statistikas tabula

Saražotās rūpniecības produkcijas realizācija (PRODCOM klasifikācijas atsevišķu kodu grupu kopsavilkums)

RUG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti