Statistikas tabula

Saražotās rūpniecības produkcijas realizācija (PRODCOM klasifikācijas atsevišķu kodu grupu kopsavilkums)

Tabulas kods datubāzē
RUG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti