Statistikas tabula

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi nozarēs (no gada sākuma), kalendāri izlīdzināti dati

RU030m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada augustu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gada septembri 04.11.2019
Par 2019. gada oktobri 04.12.2019
Par 2019. gada novembri 03.01.2020
Par 2019. gada decembri 03.02.2020
Par 2020. gada janvāri 05.03.2020
Par 2020. gada februāri 03.04.2020
Par 2020. gada martu 05.05.2020
Par 2020. gada aprīli 03.06.2020
Par 2020. gada maiju 06.07.2020
Par 2020. gada jūniju 03.08.2020
Par 2020. gada jūliju 03.09.2020
Par 2020. gada augustu 05.10.2020