Preses relīze

Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2011.gada jūlijā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011.gada jūlijā rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 384.3 milj. latu.

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss (2005=100)

2011.gada jūlijā, salīdzinot ar 2011. gada jūniju, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 0.6%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 0.7% un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 0.9%, bet samazinājums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 3.9%. Lielākais rūpniecības produkcijas izlaides pieaugums apstrādes rūpniecībā bija apģērbu ražošanā – par 12.9%, automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 7.7%, metālu ražošanā – par 5.5%. Savukārt, lielākie samazinājumi bija ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 29.1%, farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā – par 21.3%, tekstilizstrādājumu ražošanā – par 7%.

2011.gada jūlijā, salīdzinot ar iepriekšējā gada jūliju, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 9.2%. Tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 5.1%, apstrādes rūpniecībā – par 10.8% un elektroenerģijas un gāzes apgādē - par 5%. Lielākais rūpniecības produkcijas izlaides pieaugums apstrādes rūpniecībā bija gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas – par 36.6%, automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 30.3%, elektrisko iekārtu ražošanā – par 26.4%. Savukārt, lielākie samazinājumi bija ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 18.7%, tekstilizstrādājumu ražošanā – par 14.8% un farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā – par 7.3%.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas (salīdzināmās cenās)

 

2011 I –VII % pret

2010 I-VII

(kalendāri izlīdzināts)

2011 VII % pret

2011 VI

(sezonāli izlīdzināts)

2010 VII

(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

10.8

0.6

9.2

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

-2.9

-3.9

5.1

Apstrādes rūpniecība

13.7

0.7

10.8

Pārtikas produktu ražošana

0.7

-0.6

-0.7

Tekstilizstrādājumu ražošana

1.2

-7.0

-14.8

Apģērbu ražošana

44.9

12.9

26.3

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

12.2

-0.4

0.7

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-6.3

-29.1

-18.7

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

17.1

-21.3

-7.3

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

31.8

0.9

19.2

Metālu ražošana

8.7

5.5

7.0

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

36.1

1.3

36.6

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

17.8

-4.9

10.3

Elektrisko iekārtu ražošana

39.7

2.3

26.4

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

74.0

7.7

30.3

Mēbeļu ražošana

9.1

5.3

9.9

Elektroenerģija un gāzes apgāde

4.8

0.9

5.0

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datubāzē.

 

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Ramona Skakunova
Tālr. 67366953

1Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.
Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.

 

Turpmāk CSP preses izlaidumi arī vietnē Twitter: http://twitter.com/#!/CSP_Latvija

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi