Preses relīze

Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2011.gada maijā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011.gada maijā rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 409.6 milj. latu.

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss (2005=100)

2011.gada maijā, salīdzinot ar 2011. gada aprīli, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās samazinājās par 1.3%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 1.8% un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 2.1%, bet pieaugums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 17.5%.

2011.gada maijā, salīdzinot ar iepriekšējā gada maiju, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 10.2%. Tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 6.4%, elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 3.3% un apstrādes rūpniecībā – par 12.2%, Jāatzīmē, ka no 22 apstrādes rūpniecības nozarēm, pieaugums bija 16 nozarēs. Lielākais produkcijas apjoma pieaugums bija automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 81.6%, elektrisko iekārtu ražošanā – par 59.3% un apģērbu ražošanā – par 52.7%. Apstrādes rūpniecības pieaugumu būtiski ietekmēja tās lielākā apakšnozare - koksnes un koka izstrādājumu ražošana (pieaugums par 14.9%, nozares svars - 14.1%), kā arī gatavo metālizstrādājumu ražošana – par 38.6% (nozares svars - 4.6%). Apjoma samazinājums maijā, salīdzinot ar iepriekšējā gada maiju, bija sešās apstrādes rūpniecības nozarēs un lielākie no tā bija gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanā – par 11.1%, tekstilizstrādājumu ražošanā – par 7% un  dzērienu ražošanā – par 6.7%.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas 2011.gada maijā
(salīdzināmās cenās)

 

2011 V % pret

2011 IV

(sezonāli izlīdzināts)

2010 V

(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

-1.3

10.2

 Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

17.5

6.4

 Apstrādes rūpniecība

-1.8

12.2

Pārtikas produktu ražošana

-2.2

-1.1

Dzērienu ražošana

3.1

-6.7

Tekstilizstrādājumu ražošana

-2.7

-7.0

Apģērbu ražošana

2.7

52.7

 Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

1.0

14.9

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-4.3

-2.5

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

0.9

4.2

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

-8.3

-11.1

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

5.2

31.5

Metālu ražošana

-1.6

2.1

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

-0.8

38.6

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

-22.9

9.8

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

-6.1

81.6

Mēbeļu ražošana

-1.2

9.1

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana

12.1

11.4

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-2.1

3.3

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datubāzē.

 

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr. 67366953
Ramona Skakunova

1Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.
Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.
Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi