Preses relīze

Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2011.gada aprīlī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011.gada aprīlī rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 400.5 milj. latu.

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss (2005=100)

2011.gada aprīlī, salīdzinot ar 2011. gada martu, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 3.4%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 4.4%, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 5.9%, bet samazinājums bija elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 1.2%.

2011.gada aprīlī, salīdzinot ar iepriekšējā gada aprīli, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 13.7%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 17%, elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 8.7%, bet samazinājums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 16.5%. Lielākais rūpniecības produkcijas izlaides pieaugums apstrādes rūpniecībā bija automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 76.5%, elektrisko iekārtu ražošanā – par 58.1%, apģērbu ražošanā – par 54.2%.Savukārt, lielākie samazinājumi bija  dzērienu ražošanā – par 9.5%, iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā – par 6.8%.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas 2011.gada aprīlī
(salīdzināmās cenās)

 

2011 IV % pret

2011 III

(sezonāli izlīdzināts)

2010 IV

(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

3.4

13.7

 Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

5.9

-16.5

 Apstrādes rūpniecība

4.4

17.0

Pārtikas produktu ražošana

0.7

1.3

Dzērienu ražošana

-3.2

-9.5

Tekstilizstrādājumu ražošana

6.4

7.1

Apģērbu ražošana

-1.2

54.2

 Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

-4.8

12.7

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

6.5

11.3

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

-3.1

7.7

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

1.8

5.3

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-4.1

20.5

Metālu ražošana

1.7

17.3

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

7.6

39.8

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

13.2

21.0

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

16.6

76.5

Mēbeļu ražošana

5.0

18.3

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana

13.8

-6.8

 Elektroenerģija un gāzes apgāde

-1.2

8.7

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datubāzē.

 

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr. 67366953
Ramona Skakunova

1 Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.
Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi