Preses relīze

Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2011.gada februārī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011.gada februārī rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 347.9 milj. latu.

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss (2005=100)

2011.gada februārī, salīdzinot ar 2011. gada janvāri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 0.5%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 1.5%, elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 6.6%, bet samazinājums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 4.3%.

2011.gada februārī, salīdzinot ar iepriekšējā gada februāri, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 9.6%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 13.3%, elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 20.3%, bet samazinājums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 21.7%. Lielākais rūpniecības produkcijas izlaides pieaugums apstrādes rūpniecībā bija automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – 2.2 reizes, apģērbu ražošanā – par 66.1%,iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 46.9%. Savukārt, lielākie samazinājumi bija citu transportlīdzekļu ražošanā (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošanā) - par 40.5%, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 30.1%.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, kalendāri izlīdzināti dati)

 

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas 2011.gada februārī
(salīdzināmās cenās)

 

2011 II % pret

2011 I

(sezonāli izlīdzināts)

2010 II

(kalendāri izlīdzināts)

 

Visa rūpniecība

0.5

9.6

 Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

-4.3

-21.7

 Apstrādes rūpniecība

1.5

13.3

Pārtikas produktu ražošana

-0.6

-0.1

Dzērienu ražošana

-0.7

-5.1

Tekstilizstrādājumu ražošana

4.0

13.8

Apģērbu ražošana

14.1

66.1

 Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

-1.1

14.6

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-0.1

-30.1

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

-11.9

-1.2

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

11.5

19.5

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

3.1

46.7

Metālu ražošana

15.6

30.2

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

3.6

27.5

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

5.7

31.5

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

32.9

116.6

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana)

-63.0

-40.5

Mēbeļu ražošana

4.8

12.0

 Elektroenerģija un gāzes apgāde

6.6

20.3

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datubāzē: skatīt šeit

                                             

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr. 67366953
Ramona Skakunova

1 Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.

Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi