Preses relīze

Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2007.g.oktobrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2007. gada oktobrī, salīdzinot ar 2007. gada septembri, rēķinot salīdzināmās cenās, pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem (tiek ņemta vērā sezonas un darba dienu ietekme) rūpniecības produkcijas izlaide samazinājās par 1.7%, tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 2.1%, elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādes nozarē – par 0.9%. Turpretī ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē apjomi palielinājās par 3.7%.

2007. gada oktobrī, salīdzinot ar iepriekšēja gada oktobri, kopējā sezonāli izlīdzinātā rūpniecības produkcijas izlaide samazinājās par 1.6%, tai skaitā apstrādes rūpniecībā apjomi saruka par 6.7%, bet elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādes nozarē bija pieaugums par 15.4% un ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē apjomi palielinājās par 17.3%.

Atsevišķu apstrādes rūpniecības nozaru produkcijas fiziskā apjoma pārmaiņas (salīdzināmās cenās)
2007.g. oktobrī % pret 2006.g. oktobri (sezonāli izlīdzināti dati)

Šā gada oktobrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada oktobri pārtikas produktu un dzērienu ražošanas nozarē apjomi samazinājās par 18.3%, tai skaitā citu pārtikas produktu (maize, konditorejas izstrādājumi, cukurs) ražošanā – par 44.5% (tas lielā mērā saistīts ar cukura ražošanas pārtraukšanu), zivju un zivju produktu pārstrādē un konservēšanā – par 3.1%, dzērienu ražošanā – par 1.8%, gaļas un gaļas produktu ražošanā – par 0.2%. Ražošana palielinājusies augļu un dārzeņu pārstrādē un konservēšanā – par 15.5%, graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošanā – par 13.3%, dzīvnieku barības ražošanā – par 5.4%, piena produktu ražošanā – par 3.3%.

2007. gada oktobrī salīdzinājumā ar iepriekšējā gada oktobri produkcijas izlaide palielinājās šādās nozarēs: celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošanā – par 16.6%, elektrisko mašīnu un iekārtu ražošanā – par 11.6%, gatavo metālizstrādājumu ražošanā (izņemot mašīnas un iekārtas) – par 11.1%, otrreizējā pārstrādē – par 10%, gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanā – par 8.3%, tekstilizstrādājumu ražošanā – par 4.1%.

Šā gada oktobrī, salīdzinot ar pagājušā gada oktobri, rūpniecības produkcijas apjomi samazinājušies radio, televīzijas un sakaru iekārtu un aparatūras ražošanā – par 25.7%, ādu miecēšanā un apstrādē, apavu ražošanā – 21%, mēbeļu ražošanā, citur neklasificētā ražošanā – par 11.2%, nemetālisko minerālu izstrādājumu (keramikas, cementa, betona u.c. izstrādājumi) ražošanā par – 9%, metālu ražošanā – par 9%, iekārtu mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 7.6%, citu transportlīdzekļu (kuģu, laivu, lokomotīvju un ritošā sastāva remonts) ražošanā – par 7%, koksnes un koka izstrādājumu ražošanā – par 5.5%, apģērbu ražošanā, kažokādu apstrādē un krāsošanā – par 4.9%, ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošanā – par 4.6%, izdevējdarbības, poligrāfijas un ierakstu reproducēšanas nozarē – par 1.9%.

Rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma izmaiņas 2007.gada oktobrī

2007. gada I-X

pret

2006.g. I-X

2007. gada X pret

(sezonāli izlīdzināti dati)

2007.g. IX

2006.g. X

Visa rūpniecība

1.0

-1.7

-1.6

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

13.6

3.7

17.3

Apstrādes rūpniecība

0.0

-2.1

-6.7

     Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

1.7

-20.8

-18.3

          Gaļas un gaļas produktu pārstrāde un  konservēšana

6.2

0.2

-0.2

          Zivju un zivju produktu pārstrāde un konservēšana

-11.3

4.5

-3.1

          Augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana

6.6

-3.4

15.5

          Piena produktu ražošana

7.0

-1.2

3.3

          Graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana

8.6

-6.9

13.3

          Dzīvnieku barības ražošana

19.1

-1.7

5.4

          Citu pārtikas produktu ražošana

-8.2

-44.2

-44.5

          Dzērienu ražošana

11.2

-2.4

-1.8

     Tekstilizstrādājumu ražošana

4.0

0.2

4.1

     Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

-3.0

5.9

-4.9

     Ādu miecēšana un apstrāde, apavu ražošana

-18.5

-6.2

-21.0

     Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

-6.8

-2.4

-5.5

          Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana

-8.8

-8.7

-16.6

          Finiera lokšņu, saplākšņa, līmēto, skaidu, šķiedru un citu paneļu un plātņu ražošana

-2.8

4.8

14.0

          Koka celtniecības un galdniecības izstrādājumu ražošana

-2.2

-0.2

-8.5

     Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

9.9

4.3

16.6

     Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

-1.4

2.4

-1.9

     Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

2.2

5.6

-4.6

     Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

18.1

2.6

8.3

     Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

0.8

1.7

-9.0

     Metālu ražošana

0.8

-9.5

-9.0

     Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

13.9

5.5

11.1

     Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

-4.1

4.9

-7.6

     Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

14.8

-3.1

11.6

     Radio, televīzijas un sakaru iekārtu un aparatūras ražošana

-18.5

-2.5

-25.7

     Citu transportlīdzekļu ražošana

-2.5

23.5

-7.0

     Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

-4.2

2.5

-11.2

          Mēbeļu ražošana

-7.8

1.0

-15.2

     Otrreizējā pārstrāde

-1.9

7.0

10.0

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

3.0

-0.9

15.4

____________________
Paskaidrojumi.

Dati tiek vākti no ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kur rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku jeb kuru iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. Ls.

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr. 67366953
Ramona Skakunova

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi