Preses relīze

Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2008. gada februārī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2008. gada februārī, salīdzinot ar 2008. gada janvāri, rēķinot salīdzināmās cenās, t.i. ņemot vērā cenu izmaiņu ietekmi, rūpniecības produkcijas izlaide1 pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem (tiek ņemta vērā sezonas un darba dienu ietekme) pieauga par 1.3%. Tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē palielinājās par 4.3%, apstrādes rūpniecībā - par 1.5%, bet elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādes nozarē bija samazinājums par 6.8%.

2008. gada februārī, salīdzinot ar iepriekšējā gada februāri, rūpniecības produkcijas izlaide pēc darba dienu skaita izlīdzinātajiem datiem kritusies par 4.7%. Tai skaitā apstrādes rūpniecības apjomi saruka par 1%, elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādes nozarē samazinājās par 10%, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē bija pieaugums par 31.4%.

Atsevišķu apstrādes rūpniecības nozaru produkcijas fiziskā apjoma pārmaiņas
2008. g. februārī % pret 2007. g. februāri (pēc darba dienu skaita izlīdzināts)

___________________________
1 Ieskaita ieņēmumus no saražotās produkcijas un rūpnieciska rakstura darbu (pakalpojumu) pārdošanas bez pievienotās vērtības nodokļa, gatavās produkcijas krājumu un nepabeigtās produkcijas krājumu izmaiņas pārskata perioda beigās, salīdzinot ar pārskata perioda sākumu, un pašu vajadzībām ar uzņēmuma darbaspēku saražoto iekārtu vērtību, kā arī iekārtu kapitālo remontu.

Rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma pārmaiņas
(salīdzināmās cenās)

2008 II % pret

2008 I
(sezonāli izlīdzināts) 2

2007 II
(pēc darba dienu skaita izlīdzināts) 3

Visa rūpniecība

1.3

-4.7

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

4.3

31.4

Apstrādes rūpniecība

1.5

-1.0

  Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

2.6

1.5

     · gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana

1.5

-3.8

     · zivju un zivju produktu pārstrāde un konservēšana

4.1

32.7

     · piena produktu ražošana

2.6

-2.9

     · graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana

-5.7

-12.8

     · citu pārtikas produktu ražošana (maize, konditorejas izstrādājumi, cukurs)

6.5

-6.1

     · dzērienu ražošana

0.4

1.2

  Tekstilizstrādājumu ražošana

4.3

4.7

  Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

10.0

-11.5

  Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

-2.3

2.4

     · zāģēšana, ēvelēšana, impregnēšana

-5.8

-18.2

  Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

-8.8

2.8

  Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

6.3

15.1

  Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

37.5

8.8

  Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

4.3

-5.3

  Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

7.3

-10.9

  Metālu ražošana

-5.9

-7.0

  Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

9.4

18.8

  Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

7.2

-3.7

  Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

5.6

-3.0

  Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu būve un remonts, sliežu transportlīdzekļu ražošana un atjaunošana)

35.8

66.9

  Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

1.5

-17.0

     · mēbeļu ražošana

1.1

-19.2

  Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

-6.8

-10.0


Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, pēc darba dienām izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indeksiem var skatīt CSP datu bāzē: skatīt šeit

___________________________
Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita un sezonālās atkārtošanās faktoru ietekme, proti, atsevišķās nozarēs saražotās produkcijas apjoma sezonas svārstības (piemēram, ikgadējie vasaras atvaļinājumi, piena ražošanas palielinājums ganību sezonas laikā, augļu un dārzeņu konservu ražošana, kura ir saistīta ar ražas novākšanu, siltuma ražošana apkures sezonā). Šis rādītājs aprēķināts tikai salīdzināšanai ar iepriekšējo periodu.

3 Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita ietekme. Šis rādītājs tiek aprēķināts tikai salīdzināšanai ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu.

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr. 67366953
Ramona Skakunova

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi