Preses relīze

Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2009. gada februārī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2009. gada februārī rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 287.8 milj. latu.

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma indekss (2005=100)

2009. gada februārī, salīdzinot ar 2009. gada janvāri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem2 samazinājās par 0.5%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā - par 0.7% un elektroenerģijas un gāzes apgādē - par 0.1%, bet pieaugums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē - par 1.4%. Lielākais ražošanas apjoma kritums bija citu transporta līdzekļu ražošanā (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana) – par 13.9%, apģērbu ražošanā – par 13.5% un papīra un papīra izstrādājumu ražošanā – par 12.1%.

Šā gada februārī, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, produkcijas izlaide palielinājās automobiļu detaļu, piekabju un puspiekabju ražošanā - par 17.9%, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 16.2%, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā – par 5.6%, koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā – par 2.7% un metālu ražošanā – par 2.4%.

2009. gada februārī, salīdzinot ar iepriekšējā gada februāri, rūpniecības produkcijas izlaide pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem samazinājās par 24.2%. Tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 6%, apstrādes rūpniecībā - par 28.3%, elektroenerģijas un gāzes apgādē - par 8.2%. Lielākais rūpniecības produkcijas izlaides samazinājums bija tekstilizstrādājumu ražošanā – par 61.1%, automobiļu detaļu, piekabju un puspiekabju ražošanā - par 59.2%, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 48%.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas 2009. gada februārī (salīdzināmās cenās)

2009 II %, salīdzinot ar

2009 I (sezonāli izlīdzināts) 2

2008 II (pēc darba dienu skaita izlīdzināts)

Visa rūpniecība

-0.5

-24.2

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1.4

-6.0

Apstrādes rūpniecība

-0.7

-28.3

Pārtikas produktu ražošana

-2.3

-14.2

gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana

-3.4

-12.2

zivju, vēžveidīgo pārstrāde un konservēšana

-9.5

-35.9

piena produktu ražošana

1.9

-7.0

graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana

1.3

-15.1

konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana (maizes, cepumu, makaronu un līdzīgu miltu izstrādājumu ražošana)

-3.2

-13.1

citu pārtikas produktu ražošana (konfekšu, tējas, kafijas un citu, citur neklasificētu pārtikas produktu ražošana)

-9.0

-32.4

Dzērienu ražošana

-6.3

-28.0

Tekstilizstrādājumu ražošana

-11.8

-61.1

Apģērbu ražošana

-13.5

-40.8

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

2.7

-31.6

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

-12.1

-30.9

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

5.6

-22.3

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

16.2

-23.7

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

-1.8

-16.5

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

-5.2

-33.8

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-4.0

-48.0

Metālu ražošana

2.4

-4.1

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

-4.3

-33.6

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

-13.6

-36.5

Elektrisko iekārtu ražošana

-8.9

-43.2

Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

-7.2

-51.2

Automobiļu detaļu, piekabju un puspiekabju ražošana

17.9

-59.2

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana)

-13.9

-42.5

Mēbeļu ražošana

-10.0

-34.4

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

-0.5

-28.3

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-0.1

-8.2

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, pēc darba dienām izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datu bāzē.

1 Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.

Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (B sadaļa), apstrādes rūpniecība (C sadaļa) un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (D sadaļa), izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu (grupa 35.3).

2Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita un sezonālās atkārtošanās faktoru ietekme, proti, atsevišķās nozarēs saražotās produkcijas apjoma sezonas svārstības.

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr. 67366953
Ramona Skakunova

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi