Preses relīze

Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2009. gada martā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2009. gada martā rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 297.6 milj. latu.

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma indekss (2005=100)

2009. gada martā, salīdzinot ar 2009.gada februāri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem2 samazinājās par 0.8%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā - par 0.7%, elektroenerģijas un gāzes apgādē - par 2.6%, bet pieaugums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 7.1%. Tekstilizstrādājumu ražošanā bija kritums par 16.3%, automobiļu detaļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 12.3%, gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas 9.5%. Savukārt ražošanas apjoma pieaugums bija elektrisko iekārtu ražošanā – par 35%, citu transportlīdzekļu ražošanā (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritoša sastāva ražošana) – par 13.3%, papīra un papīra izstrādājumu ražošanā – par 12.3%.

2009. gada martā, salīdzinot ar iepriekšējā gada martu, rūpniecības produkcijas izlaide pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem, samazinājās par 23.4%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā - par 26.6%, elektroenerģijas un gāzes apgādē - par 14.1%, bet pieaugums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 25%. Lielākais rūpniecības produkcijas izlaides samazinājums bija tekstilizstrādājumu ražošanā – par 59.2%, automobiļu detaļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 52.9%, citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 47.2%.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas 2009. gada martā
(salīdzināmās cenās)

2009 III %, salīdzinot ar

2009 II
(sezonāli izlīdzināts) 2

2008 III
(pēc darba dienu skaita izlīdzināts)

Visa rūpniecība

-0.8

-23.4

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

7.1

25.0

Apstrādes rūpniecība

-0.7

-26.6

Pārtikas produktu ražošana

1.7

-9.4

gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana

2.0

-6.8

zivju, vēžveidīgo pārstrāde un konservēšana

8.9

-19.3

piena produktu ražošana

0.2

-3.7

graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana

0.9

-11.6

konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana (maizes, cepumu, makaronu un līdzīgu miltu izstrādājumu ražošana)

1.3

-8.4

citu pārtikas produktu ražošana (konfekšu, tējas, kafijas un citu, citur neklasificētu pārtikas produktu ražošana)

7.4

-4.0

Dzērienu ražošana

8.7

-15.0

Tekstilizstrādājumu ražošana

-16.3

-59.2

Apģērbu ražošana

-8.3

-39.0

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

1.0

-17.3

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

12.3

-19.3

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

-9.4

-33.6

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

4.8

-20.5

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

-1.7

-30.3

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

-1.6

-37.0

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

2.5

-35.2

Metālu ražošana

-8.2

-9.9

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

-9.5

-45.1

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

10.5

-20.3

Elektrisko iekārtu ražošana

35.0

-7.6

Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

6.4

-47.2

Automobiļu detaļu, piekabju un puspiekabju ražošana

-12.3

-52.9

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritoša sastāva ražošana)

13.3

-43.4

Mēbeļu ražošana

4.9

-20.1

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

-8.1

-13.4

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-2.6

-14.1

2009. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2008. gada 4. ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaide pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem samazinājās par 11.9%, tai skaitā apstrādes rūpniecībā - par 12.8%, elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē - par 9.8%, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē bija pieaugums - par 4.3%. Lielākie apjomu kritumi bija ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā - par 51.4%, tekstilizstrādājumu ražošanā – par 42.6%, automobiļu detaļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 36.1%.

Šā gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, produkcijas izlaide palielinājās iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšanā (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana) – par 6.2%, elektrisko iekārtu ražošanā – par 2.4%.

2009. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaide pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem samazinājās par 23.2%, apstrādes rūpniecībā - par 26.4%, elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē - par 12.3%, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē bija pieaugums par 2.2%. Lielākie apjomu kritumi bija tekstilizstrādājumu ražošanā – par 56.2%, automobiļu detaļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 53%, citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 46.5%.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada 1.ceturksni, 2009. gada 1.ceturksnī produkcijas izlaide palielinājās iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana) – par 2.6%.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas 2009. gada 1. ceturksnī
(salīdzināmās cenās)

2009 I-III %, salīdzinot ar

2008 X-XII (sezonāli izlīdzināts)

2008 I-III (pēc darba dienuskaita izlīdzināts)

Visa rūpniecība

-11.9

-23.2

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

4.3

2.2

Apstrādes rūpniecība

-12.8

-26.4

Pārtikas produktu ražošana

-1.6

-12.3

gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana

-6.4

-9.0

zivju, vēžveidīgo pārstrāde un konservēšana

-9.8

-26.4

piena produktu ražošana

-2.8

-7.8

graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana

-4.9

-16.3

konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana (maizes, cepumu, makaronu un līdzīgu miltu izstrādājumu ražošana)

-3.2

-9.7

citu pārtikas produktu ražošana (konfekšu, tējas, kafijas un citu, citur neklasificētu pārtikas produktu ražošana)

7.1

-18.2

Dzērienu ražošana

-14.4

-24.2

Tekstilizstrādājumu ražošana

-42.6

-56.2

Apģērbu ražošana

-25.0

-31.8

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

-8.3

-26.2

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

-9.8

-24.7

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

-16.4

-30.4

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-51.4

-26.7

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

0.8

-20.0

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

-12.5

-34.8

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-9.9

-41.7

Metālu ražošana

-0.5

-9.3

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

-23.7

-36.9

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

-17.8

-19.6

Elektrisko iekārtu ražošana

2.4

-25.5

Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

-28.8

-46.5

Automobiļu detaļu, piekabju un puspiekabju ražošana

-36.1

-53.0

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritoša sastāva ražošana)

-33.3

-38.2

Mēbeļu ražošana

-8.2

-24.1

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

6.2

2.6

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-9.8

-12.3

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, pēc darba dienām izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datu bāzē: skatīt šeit

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr. 67366953
Ramona Skakunova

_________

1 Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku jeb iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.

Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (B), Apstrādes rūpniecība (C) un Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (D), izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu (35.3).

2Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita un sezonālās atkārtošanās faktoru ietekme, proti, atsevišķās nozarēs saražotās produkcijas apjoma sezonas svārstības.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi